TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS

Klar

Taberg: detaljplan för bostäder (del av Tahe 1:66)

Detaljplanen för fastighet Tahe 1:66 har fått laga kraft och är under genomförande.

Illustration över område med många hus omringat av träd.

Översiktskarta

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Tahe 1:66. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Detaljplanen fick laga kraft 14 november 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Granskning

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 164.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 8.4 MB.

Behovsbedömning Pdf, 111.8 kB.

Bilagor