search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Målö ängar, etapp 1, Taberg, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplan för Målö ängar, etapp 1, som ska utreda möjligheten för byggnation av nya bostäder.

Detaljplanen är ett tidigt skede och utgår från det planprogram som tagits fram för Målö ängar och Målön.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 1, 2023
Granskning: Kvartal 4, 2022/Kvartal 1 2023
Markanvisning: 2023
Samråd: Kvartal 3, 2022

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00


Översiktskarta