search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Öxnehaga 2:1 m.fl., Öxnehaga centrum, Huskvarna

Syfte med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att stärka Öxnehaga centrum enligt Öxnehaga stadsutvecklingsprojekt.

Ett stadsdelsutvecklingsprojekt har påbörjats för Öxnehaga och en Uppdragsbeställning (daterad 2020-04-09) för hela det projektet har godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2020-06-16. I samband med detta beslut fick planavdelningen i uppdrag att påbörja ett planarbete för Öxnehaga centrum.

Detaljplanen tas fram tillsammans med Vätterhem, för att skapa en helhetsbild av Öxnehagas utvecklingsmöjligheter. Särskilt fokus ligger på centrum. Det handlar om var och hur vi kan skapa nya bostäder, förbättra kopplingar mellan områden, förbättra servicen och området i stort.

Vi vill veta vad du tycker om Öxnehaga centrum!

Genom åren har det varit flera dialoger om Öxnehagas utveckling som vi givetvis har med när vi jobbar med utvecklingen av Öxnehaga. Men nu finns ytterligare en chans att tycka till inför arbetet med detaljplanen. Du deltar helt anonymt och enkäten är öppen fram till och med 1 juni 2021.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Samråd: Kvartal 4, 2021

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036- 10 50 00


Översiktskarta