search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Jöransberg 1:30, Huskvarna, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 januari 2020 om positivt planbesked för Jöransberg 1:30.

Ansökan avser att pröva möjligheten att planlägga för villabebyggelse.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta