search
Sök
menu
Meny

Planprogram för Österängen

Illustration av byggarbetsplats.

Jönköping växer och vi behöver se över hur vi kan få plats för fler samtidigt som vi utvecklar kommunen för alla som bor här idag. Det innebär också att Österängen kommer förändras. Därför ska vi ta fram ett planprogram tillsammans med Vätterhem för att skapa en helhetsbild av Österängens utvecklingsmöjligheter.

Medborgardialog om Österängen avslutad

I början av detta arbetet genomförs en så kallad medborgardialog, där invånare och verksamma på Österängen fick tycka till och lämna synpunkter på vad som är viktigt när Österängen växer och utvecklas. Webbenkäten med frågor stängdes 20 december 2020.

Resultat av medborgardialog på Österängen

Österängens framtid

Att planera och utveckla en hel stadsdel är ett stort projekt, där många personer är inblandade. Vi vill att Österängen ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar där idag – samtidigt som vi ser morgondagens behov av nya bostäder och service. Redan nästa år ska planeringen för att utöka antalet skolplatser vid Birka- och Storängens förskolor påbörjas.

Planprogrammet kommer bland annat beskriva var det är lämpligt att bygga fler bostäder, var vägar behövs och hur gröna områden ska tas tillvara. De möjlighet som planprogrammet kommer föreslå kommer ta lång tid att genomföra och de kan förändas med tiden när vi gör nya detaljplaner för delområden.

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis nya hus, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området. Målet är att Österängen ska blir en ännu bättre plats att bo och verka i samtidigt som nya bostäder och annan service kan skapas.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Tidplan för Österängens planprogram

  • Hösten 2020 Arbete med att ta fram planprogrammet pågår
  • Våren 2021 Samråd om planprogrammet
  • Hösten 2021 Godkänt planprogram