search
Sök
menu
Meny
Sök

Planprogram för Södra infarten, Barnhemsgatan och Fridhem

Här hittar du information om kommande planprogram vid Södra infarten, Barnhemsgatan och Fridhem som ska utreda övergripande förutsättningar i området.

Syftet med planprogrammet är att utreda övergripande förutsättningar som uppkommer vid ombyggnad av södra infarten till Jönköping samt att fördjupa framtida utformning av stadsdelen Fridhem som en blandstad där en skyddszon med verksamheter ut mot omgivande större vägar och järnväg blir viktig. Eventuellt kan Solåsvägen ingå i projektet.

Trafikverket jobbar med att ta fram en vägplan för E4:an och trafikplats Ljungarum Syftet med projektet är att öka kapaciteten och framkomligheten främst för den genomgående trafiken men även för att minska risken för incidenter.

Preliminär tidplan

Godkännande: Kvartal 3-4, 2022
Samråd: Kvartal 1, 2023

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis nya hus, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.