search
Sök
menu
Meny

Hållbart resande

Vi människor rör oss allt mer och våra resor är en stor källa till både utsläpp av miljöskadliga ämnen och trafikproblem men orsakar även stress och ohälsa.

Det traditionella sättet att lösa trafikproblem räcker inte. Vi skjuter bara problemen framför oss och förstör miljön under tiden. Att förändra våra beteenden då vi reser mellan olika platser är ett av de effektivaste sätten att spara både miljö, ekonomi och hälsa.

Handlingsplan för hållbart resande

Jönköpings kommuns Handlingsplan för hållbart resande antogs av Kommunfullmäktige i januari 2011. Handlingsplanen är uppbyggd kring åtta åtgärdsområden inom vilka arbete bedrivs för att kommunens invånare ska bli medvetna resenärer och göra mer hållbara resval.  

Förändra attityder och beteenden

Inom hållbart resande, eller Mobility Management som det också kallas, är målet att förändra attityder och beteenden. Vi vill öka andelen trafikanter som aktivt väljer bort bilen till förmån för de hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykling eller gång. 2019-2020 heter kampanjen Låt bilen stå - se info nedan.

Påverka människors resvanor

I Jönköpings kommun strävar vi efter att påverka våra invånares resvanor. Vi gör resvane­under­sökningar i bostadsområden och på arbetsplatser samt erbjuder provåkarperioder med kollektiv­trafiken för vanebilister.

Att få bilisten att bli en hållbar resenär

Bilen är viktig och i vårt samhälle kan det vara svårt att vara utan den — men även en hängiven bilist kan bli en mera hållbar resenär. Gör inga korta eller onödiga bilresor, använd bilen med sunt förnuft. Lär dig Ecodriving och minska bränsleförbrukningen. Välj bilar som drivs på alternativa drivmedel som biogas, etanol eller el. Är behovet av bil inte så stort så kanske bilpool är ett bra alternativ.

Låt bilen stå-kampanj 2020 - testa bli ett bilfritt hushåll

Glad familj och texten Låt bilen stå mot Rosa bakgrund.

Varje dag använder vi bilen till en massa onödiga resor när det hade gått lika bra att cykla, elcykla eller promenera.

Att låta bilen stå och ibland ta cykeln istället har många vinster. Du sparar pengar, får motion och frisk luft, och sist men absolut inte minst så gör du också en hedervärd insats för miljön.

Under 2020 kommer familjer, par och ensamhushåll få chansen att testa ett liv utan bil under 90 dagar. Under perioden som de inte använder sin bil kommer de få tillgång till ellådcykel, elcyklar och busskort. Inför och efter sin period kommer de få svara på frågor om sina resvanor. Och under tiden kommer familjerna under olika veckor dela bilder från sin vardag på instagram.

Kampanjsida med mer information - Låtbilenstå.nulänk till annan webbplats

Instagram @latbilenstalänk till annan webbplats

Hållbara restips till arbetsgivare

Nöjda medarbetare, effektivare arbete, lägre kostnader och en bättre miljö är några av resultaten du kan uppnå om du som arbetsgivare följer kommunens konkreta och hållbara restips.

Här hittar du fem webbfoldrar som ger tips på hur du kan miljöanpassa arbetsplatsens resor och transporter, komma igång med en bilpool, ställa rätt miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon, skapa en policy för resor och möten samt hur du kan mötas utan att resa.

pdf: Tio tips för lägre kostnader och friskare medarbetareöppnas i nytt fönster (pdf, 2.4 MB)

pdf: Kom igång med bilpoolöppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

pdf: Miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordonöppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB)

pdf: Policy för resor och mötenöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

pdf: Mötas utan att resaöppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB)

Mobilitetstjänsten Resvana ger nyflyttade målgruppsinriktad information om lokala resealternativ

Kommunen genomför ett projekt tillsammans med företaget Nudgd och deras tjänst Resvana för att uppmuntra kommuninvånare till mer klimatvänliga resvanor i vardagen. Med hjälp av Resvana skickar vi SMS till nyflyttade invånare med en länk till en målgrupps- och individanpassad plattform med bekvämt samlad information om de möjligheter, tjänster och infrastrukturlösningar för hållbart resande som finns för olika färdmedel i kommunen.

Resvana-tjänsten använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för att göra informationen mer relevant för mottagaren och bättre hjälpa intresserade invånare. Användningen av SMS som inledande kommunikationskanal gör att vi kan nå fram snabbt efter flytten, då behovet är som störst. Den som är nyflyttad kan då ta hjälp av den psykologiska s.k. nystartseffekten, vilken uppstår vid omställningar och gör det lättare att ändra sina vanor.

Resvanalänk till annan webbplats

Nudgdlänk till annan webbplats

Video: Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?