Kålgårdens anpassade grundskola 1‑6

Kålgårdsskolans anpassade grundskola 1–6 ligger centralt i Jönköping med närhet till natur, kultur och kommunikationer.

På Kålgårdsskolan anpassad grundskola går ca 40 elever indelade i 7 olika klasser. Våra elevgrupper är små och personaltätheten hög. Vi arbetar för att eleverna får lyckas i sin egen takt med fokus på självständighet och att eleverna ska nå så långt som möjligt. Kålgårdsskolan anpassad grundskola kännetecknas av olikheter och att alla är lika mycket värda.

Kålgårdens skolområde består av en grundskola F-6, döv- och hörselklasser, anpassad grundskola samt fritidshem. På skolområdet går det drygt 265 elever sammanlagt. På gångavstånd finns Rocksjön, stadsbiblioteket, kulturhuset Spira och Upptech. Vi har en egen idrottshall i direkt anslutning till nuvarande skolbyggnad samt Kålgårdens lekpark runt hörnet.

Så arbetar vi

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en anpassad grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Våra ledord för skolan är trygghet, glädje och alla ska med. De orden tar vi med oss i det dagliga arbetet med våra elever.

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Vi använder alternativ kompletterande kommunikation, AKK i arbetet med eleverna. Vi använder oss av visuella- och taktila hjälpmedel. All personal har fått fortbildning i TAKK - tecken som stöd. I varje klassrum finns en interaktiv tavla och alla medarbetare tillsammans med elever använder iPad som en naturlig del i undervisningen. Varje elev har tillgång till en egen iPad under tiden hos oss.

Inflytande och samarbete

Elever

På Kålgårdsskolan anpassad grundskola får eleverna möjlighet att påverka sin skolgång och utvecklas i sin egen takt. Engagerad personal vägleder eleven i en trygg miljö där eleven får pröva sina tankar och idéer i många vardagliga situationer.

Vårdnadshavare

Ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare är mycket viktigt för oss. Som vårdnadshavare blir du inbjuden till utvecklingssamtal varje termin och du erbjuds också att delta vid föräldramöten. Du har möjlighet till inflytande genom direktkontakt med ansvarig personal. Vi ser också en stor vinning i att delta tillsammans kring de habiliteringskontakter eleven har.

Fritidshem på Kålgårdsskolan anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola kompletterar utbildningen i anpassad grundskola och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i anpassad grundskola är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i anpassad grundskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Du som vårdnadshavare söker plats till fritidshem i anpassad grundskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas ifylld till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

pdf: Blankett för ansökan till fritidshem i grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om korttidstillsyn i Jönköpings kommun

Kålgårdens anpassade grundskolas fritidshem skall erbjuda en meningsfull fritid för alla elever. Den skall stimulera ditt barns nyfikenhet, sociala kompetens, utveckling och lärande. Här finns två fritidshem, Solen och Stjärnan. De har ett nära samarbete och sätter barnets behov i fokus vid planering av verksamheten.

På Kålgårdsskolan anpassad grundskola finns två avdelningar:

 • Avdelning Solen
  För elever i M-klasser
 • Avdelning Stjärnan
  För elever i K-klasser

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

I Kålgårdsskolan anpassad grundskola elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Stängningsdagar 2023/2024

 • 16 augusti
 • 29 september
 • 22 november
 • 8 januari (studiedag)
 • 5 mars
 • 20 maj

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kålgårdsskolan anpassad grundskola
Stenhuggargatan 23
553 23 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00.

Fritidshem

Skola/Fritidshem K-klass

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Therese Bergman

036–10 79 85

Biträdande rektor

Linnea Blom

036-10 55 67

Administratör

Jennifer Olofsson Sandberg

036–10 24 73

Specialpedagog

Henrika Ivansson

036-10 34 10

Skolsköterska

Mari Ward

036-10 70 68

Kurator

Emma Lindström

036-10 75 91

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86

Vaktmästare,
IT-administratör

Andreas Göhlin

036-10 63 71Senast granskad/publicerad: