Junedalsskolan anpassad grundskola 7-9

Junedalsskolan anpassad grundskola ligger centralt i Jönköping, i samma byggnad som Junedalsskolan 7-9. På den anpassade grundskolan går ca 60 elever.

Junedalsskolan anpassad grundskola och grundskola delar skolgård och har tillgång till samma lokaler. Skolan har nära till idrottshus och kommunikationer.

Den anpassade grundskolans lärmiljö är anpassad för elevernas behov och förutsättningar. Eleverna läser både ämnen och ämnesområden.

Så arbetar vi

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en anpassad grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Gemenskap, engagemang och nytänkande

På Junedalsskolan anpassad grundskola arbetar vi utifrån att varje enskild elev ska känna sig trygg och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Idrott, rörelseglädje, utevistelse och upplevelser genomsyrar vår verksamhet och all personal använder alternativ kommunikation, såsom TAKK tidshjälpmedel och bildstöd.

Att du som elev lyckas är centralt för oss. Vår kunniga och målmedvetna personal tar tillvara varandras erfarenheter genom samarbete mellan klasserna och utvecklar undervisningen utifrån både individfokus och grupp/klassfokus.

Inflytande och samarbete

Elever: På Junedalsskolan anpassad grundskola är individanpassningen centralt. Som elev får du möjlighet att påverka din skolgång och personal hjälper dig att lyckas utifrån dina förutsättningar. Elever har också möjlighet att påverka genom klassråd och elevråd. Alla elever erbjuds möjlighet att vara med i KIF (Kom i form) som är vår skolidrottsförening.

Vårdnadshavare: På Junedalsskolan anpassad grundskola arbetar vi utifrån att kombinera den professionella yrkesrollen med ett stort hjärta för alla elever. Ditt barns lyckande är något vi brinner för. Som vårdnadshavare blir du inbjuden till personliga utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och du erbjuds också att delta vid föräldramöten. Du har möjlighet till inflytande genom direktkontakt med ansvarig personal.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

I Junedalsskolan anpassad grundskola elevhälsoteam ingår:

 • Rektor
 • Skolsköterska
 • Kurator
 • Speciallärare

Kopplat till vårt elevhälsoteam finns även skolpsykolog och skolläkare.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Studiedagar 2022/2023

 • 19 september
 • 24 november
 • 20 januari
 • 7 mars
 • 24 maj

Kontakta oss

Junedalsskolan anpassad grundskola
Gjuterigatan 27
553 18 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Korttidstillsyn

Kontaktuppgifter‌

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Harald Filipsson Forsanker

036-10 21 32

Skolsköterska, telefontid tisdagar

Catharina Svensson

036-10 74 47

Kurator

Susanna Riedel

036-10 72 61

Specialpedagog

Anna Hammar

036-10 31 54

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86


Senast granskad/publicerad: