Nyarpsskolans grundsärskola 1-6

Nyarpsskolans grundsärskola ligger i Bankeryd, i samma byggnad som Nyarpsskolan. På skolan finns också fritidshem??

Här skriver vi något om skolan, t.ex.

 • Miljön ute och inne
 • Hur många elever ca och årskurser som erbjuds
 • om det finns fritidshem

Ev. specialklass eller inriktning 

Så arbetar vi

Utbildningen i grundsärskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundsärskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Inflytande och samarbete

Elever

 

Vårdnadshavare

 

Fritidshem på Nyarpsskolans grundsärskola

Fritidshem i grundsärskola kompletterar utbildningen i grundsärskolan och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i grundsärskolan är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i grundsärskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Du som vårdnadshavare söker plats till fritidshem i grundsärskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas ifylld till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

pdf: Blankett för ansökan till fritidshem i grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om korttidstillsyn i Jönköpings kommun

Finns det fritidshem på skolan för grundsärskolans elever?Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

I Nyarpsskolans grundsärskolas elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Nyarpsskolans grundsärskola
Vättergatan 48
564 32 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

 • Namn på avdelgning: Telefon
Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Marika Eskdahl

036-10 65 36

Biträdande rektor

MarieLouise Johansson

036-10 58 80

Administratör

Yvonne Tolf

036-10 65 22

Specialpedagog

Marie Ågren

036-10 28 73

Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

036-10 25 64

Skolsköterska

Annika Fast

036-10 65 41

Kökschef

Damir Eminovic

036-10 65 17

Vaktmästare

Stefan Hollender

036-10 65 45


Senast granskad/publicerad: