search
Sök
menu
Meny

Grundsärskola

Skolgång i grundsärskolan är en rättighet och ett erbjudande för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning.

Den obligatoriska skolan består av skolformerna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola (skollagen 2010:800). Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. I träningsskolan läser eleven istället ämnesområden.

Ansökan och mottagande

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan måste det göras en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs att:

  • eleven har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada
  • eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Särskolans samordnarteam med specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare och särskolesamordnare utreder och bedömer om eleven har rätt att gå i grundsärskolan.


Om du har allmänna frågor om grundsärskolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till särskolesamordnaren. Uppgifter finns i kontaktrutan.

Skolor som erbjuder grundsärskola

Här listas de skolor som erbjuder grundsärskola. Både kommunala och fristående skolor visas.

Kommunala grundskolor

Junedalsskolan

Kålgårdsskolan

Nyarpsskolan

Rosenlundsskolan

Sanda grundsärskolalänk till annan webbplats

Österängsskolan
Kunskapens grundsärskola

Fristående grundskolor

Hyddans skolalänk till annan webbplats

Magnus Ladulåsskolanlänk till annan webbplats

Kontakt

Mari-Ann Isaksson
särskolesamordnare, utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 26 20