Rengöring, sotning av eldstad

Här hittar du information kring varför en eldstad ska rengöras/sotas, hur ofta den ska sotas och möjlighet att själv få rengöra sin eldstad. Här hittar du även vad som gäller för imkanaler i bostäder.

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras. Huvudanledningen till att sota/rengöra eldstaden, skorstenen och imkanaler är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Rengöring av eldstäder och rökkanaler innebär att alla ytor som kommit i kontakt med rökgasen rengörs från lösa brännbara beläggningar. Rengöringen görs vanligen med en viska, av stål eller liknande material. Redskapet förs genom rökkanaler och skrapar bort beläggningen.

Taxa/avgifter för rengöring (pdf-dokument) Länk till annan webbplats.

Rengöring av imkanaler och ventilationskanaler

Rengöring av imkanaler (vanligtvis köksfläkt) i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Som fastighetsägare är du alltså fri att köpa de tjänster du vill, men det föreligger inte något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. 

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen.

Imkanaler på restauranger

Frister för rengöring

Kommunens entreprenör

Sotning utföres primärt av kommunen med den sotare/entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta rengöring. 

Upphandlad sotare i Jönköpings kommun

Sota själv

En fastighetsägare kan själv få ansvara för att utföra sotningen i sin fastighet, men enligt lagen måste fastighetsägaren ansöka om tillstånd för att få sota själv.

Sota din eldstad själv

Senast granskad/publicerad: