search
Sök
menu
Meny

Rengöring, sotning av eldstad

Huvudanledningen till att sota/rengöra eldstaden och skorstenen är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld.
Kommunen beslutar om sotningsfrister, se dokument längre ned på sidan.

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras (sotas) och kontrolleras. Sotningen innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort. Rengöring av eldstäder och rökkanaler innebär att alla ytor som kommit i kontakt med rökgasen rengörs från lösa brännbara beläggningar. Rengöringen görs vanligen med en viska, av stål eller liknande material. Redskapet förs genom rökkanaler och skrapar bort beläggningen.

Kommunens entreprenör

Sotning utföres primärt av kommunen med den sotare/entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta rengöring.  Den entreprenör som har Jönköpings kommuns uppdrag är GÖSAB Sotning AB. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75.

Sota själv

En fastighetsägare kan själv få ansvara för att utföra sotningen i sin fastighet, men enligt lagen måste fastighetsägaren ansöka om tillstånd för att få sota själv. Fastighetsägaren kan också ge en annan person eller företag i uppdrag att utföra sotningen. Denna person eller företaget måste ha lägst skorstensfejarutbildning. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om en fastighetsägare får sota sin egen anläggning. Nämndens beslut kan överklagas senast tre veckor efter erhållet beslut.