Föräldrastödjare - för dig som är förälder

Familj på stranden, en man, en kvinna, två pojkar i 10-13 års åldern och en bebis fikar på en brygga där det finns klippor och vatten bakom.

Här finns information om vilket stöd du kan få i att hantera relationen till ditt barn. Du kan få hjälp av föräldrastödjare, enskilda samtal eller gruppverksamhet.

Du kan också få vägledning kring vilket stöd som finns att få i samhället.

Föräldraskap är både glädje och utmaning!

Ibland kan det vara svårt att veta hur man bäst ska kunna hjälpa sitt barn. Känner du igen dig i något av detta?

 • Du har ett barn med starka känslor.
 • Du har svårt att kommunicera med ditt barn.
 • Ditt barns skolsituationen leder till problem i hemmet.
 • Ditt barn har svårt att skaffa kompisar.
 • Du har funderingar kring föräldraskap och hur du på bästa sätt ska kunna stötta dina barn.
 • Du är förälder i nytt land.
 • Du känner dig otillräcklig som förälder.

Då har du möjlighet att få hjälp av en föräldrastödjare, genom enskilda samtal eller i gruppverksamhet för föräldrar. Du kan också få information om vilka andra stödinsatser som finns att få i samhället, samt praktiskt stöd i olika kontakter. Föräldrastödjarna arbetar på ditt uppdrag som förälder. Det du vill prata om styr samtalet.

Detta är föräldrastödet

Främsta uppgift att stärka föräldrar i relationen till sina barn

Föräldrastödets uppgift är att stärka föräldrar i relationen till sina barn. Vi arbetar för att föräldrar och barn ska förstå varandra bättre och tillsammans bygga en relation som leder in i vuxenlivet. Personalen i föräldrastödet kommer från olika nationaliteter och pratar flera olika språk.

Föräldrastödet arbetar förebyggande och med tidiga insatser

Föräldrastödet erbjuder stöd i föräldraskapet i form av enskilda samtal och gruppverksamhet. Föräldrastödet är en del av socialförvaltningens råd och service. Det innebär att kontakten med oss är frivillig och sker på förälderns uppdrag.

Föräldrastödjarna har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar.

Föräldrastöd för olika åldrar

Föräldrastöd på familjecentraler (0-6 år)

För dig som har barn 0-6 år så finns föräldrastödjare med titeln kurator på varje familjecentral i kommunen. De arbetar nära Barnhälsovård, Kvinnohälsovård och Öppna förskolan. De håller föräldragrupper och erbjuder enskilda samtal.

Familjecentraler

Föräldrastöd till föräldrar med barn i skolålder (6-18 år)

För dig som har barn i skolåldern (6-18 år) finns föräldrastödjare. Föräldrastödet finns för hela kommunen men har fokus på de prioriterade områdena; Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna söder. Föräldrastödet arbetar nära familjecentraler, skolor, förskolor, socialförvaltningens verksamheter, Region Jönköpings län, kyrkor och föreningar.

Fältgruppen ger stöd till barn och ungdomar i åldern 11-18 år och deras föräldrar.

Fältgruppen

Lär dig mer genom att delta i Vägledande samspel

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet mellan förälder och barn. Det utgår från relationen och samspelet mellan dig och ditt barn, och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver.

Du kan delta i Vägledande samspel enskilt eller i grupp med andra föräldrar. Antalet träffar är 6-10. Föräldrastödjarna som arbetar med Vägledande samspel kan flera olika språk.

Vi erbjuder också Vägledande samspel för förälder i nytt land. Vi träffas vid 10 tillfällen och har bland annat samtal om kultur och samhälle.

Citat från föräldrar som deltagit i föräldraprogrammet Vägledande samspel

”Föräldragruppen Vägledande samspel har förändrat hela vår familj. Det har varit revolutionerande. ALLA borde vara med i en föräldragrupp”

”Vi bråkar mindre nu och har en goare relation”

”I föräldragruppen fick jag tydliga tips på hur jag ska hantera konflikter med mitt barn”

”Jag fick stöd i hur jag ska bli bättre på att prata med mitt barn. Och jag förstår mitt barn bättre nu.”

”Jag lyssnar mer på mitt barn och jag har blivit en lugnare mamma”.

"Livet blir lättare när vi från början lär oss hur livet fungerar här” (förälder som gått Vägledande samspel för förälder i nytt land).

Läs mer om Vägledande samspel, hitta kontaktuppgifter eller anmäl dig

Vägledande samspel för föräldrar och omsorgsgivare

Mer information om föräldraprogrammet Vägledande samspel

Om vägledande samspel (icdp.se) Länk till annan webbplats.

Hur Vägledande samspel kan vara till hjälp för dig och ditt barn (icdp.se) Länk till annan webbplats.

Föräldracafé

Denna gemenskap är till för dig som är förälder och som vill lära känna andra föräldrar. Vi fikar tillsammans och pratar om sådant som berör oss. Vid varje tillfälle samtalar vi utifrån olika teman som stärker ditt föräldraskap.

Föräldracafé NPF

Föräldracafé på Råslätt och Öxnehaga

Barn- och ungdomshälsan, Region Jönköpings län

Barn- och ungdomshälsan är Region Jönköpings läns mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar.

Till barn- och ungdomshälsan kan du vända dig för behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont när man inte hittar kroppsliga orsaker.

Barn- och ungdomshälsan finns kuratorer, psykologer och barnsjuksköterska som erbjuder:

 • rådgivning och information
 • stödsamtal
 • psykologbedömning
 • föräldragrupper

Barn- och ungdomshälsan, Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Kontakta föräldrastödjare

Du kan nå föräldrastödet genom att ringa till kontaktcenter 036-10 67 50, vardagar klockan 8.30-16.30. Be att få prata med en föräldrastödjare. Du kan också kontakta föräldrastödjarna direkt, via uppgifterna nedan.

Namn

Roll

Telefon

Mejl

Ulrica Heidari

Föräldrastödjare, kontaktperson Råslätt

036-10 50 40

ulrica.kuch-heidari@jonkoping.se

Sanela Kurbegovic

Föräldrastödjare, kontaktperson Öxnehaga

036-10 28 44

sanela.kurbegovic@jonkoping.se

Bahman Pad

Föräldrastödjare, kontaktperson Huskvarna söder

036-10 81 65

bahman.pad@jonkoping.se

Rebecca Boson

Föräldrastödjare, kontaktperson Österängen

036-10 39 76

rebecca.boson@jonkoping.se

Ifrah Kirih

Föräldrastödjare

036-10 34 54

ifrah.kirih@jonkoping.se

Lotta Wendel

Föräldrastödjare

036-10 29 04

liselotte.tranell-wendel@jonkoping.se

Linda Agnesund

Samordnare

036- 10 28 58

linda.agnesund@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: