search
Sök
menu
Meny
Sök

Sanda grundsärskola åk 7-9

Här finns information om Sanda grundsärskola, en 7-9 skola som ligger i södra delen av Huskvarna med utsikt över Vättern.

Sanda grundsärskola ligger i samma byggnader som Sanda utbildningscentrum där det finns gymnasiesärskola, gymnasiskola och idrottshögstadium 7–9. På Sanda grundsärskola går 22 elever.

Våra lokaler är anpassade efter elevernas olika behov och förutsättningar och vi har en härlig utemiljö.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundsärskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundsärskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Gemenskap, engagemang och nytänkande

På Sanda grundsärskola arbetar vi utifrån att varje enskild elev ska känna sig trygg och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Rörelseglädje och utevistelse genomsyrar vår verksamhet och all personal använder alternativ kommunikation, såsom TAKK och bildstöd.

Vår kunniga och målmedvetna personal tar tillvara varandras erfarenheter genom samarbete mellan klasserna och utvecklar undervisningen utifrån Lesson study som modell. Digitala verktyg används i stor utsträckning i undervisningen och varje elev har tillgång till en egen Ipad under tiden hos oss.

Inflytande och samarbete

Elever: På Sanda grundsärskola får du möjlighet att påverka din skolgång och utvecklas i din egen takt. Engagerad personal vägleder dig med trygg hand så du får pröva dina egna tankar och idéer i många vardagliga val. Som elev har du också möjlighet att påverka genom klassråd och elevråd.

Vårdnadshavare: På Sanda grundsärskola kan du lita på vår professionella personal. De är välutbildade och väl förtrogna med sitt uppdrag. De arbetar varje dag för ditt barns bästa!

Som vårdnadshavare blir du inbjuden till personliga utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och du erbjuds också att delta vid föräldramöten. Du har möjlighet till inflytande genom direktkontakt med ansvarig personal.

Korttidstillsyn

Du som går i grundsärskola har rätt till korttidstillsyn efter vårterminens slut, det år du fyller 13 år. När du slutar gymnasiesärskolan upphör rätten till korttidstillsyn.

Korttidstillsyn innebär att du har tillsyn på annan plats än där du bor, före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov. Tillsynen kan se olika ut och anpassas efter ditt behov.

Korttidstillsynen är förlagd till Junedalsskolan (grundsärskolan) och Sanda (grundsärskolan/gymnasiesärskolan) samt på FUB-gården vid Västra Torget i Jönköping.

Kortidstillsyn kostar inget, avgift tas endast ut för mat och fika.

Du ansöker om korttidstillsyn via blanketten nedan. När du inte längre behöver korttidstillsyn ska du ta tillbaka ansöka, det görs på samma blankett.

Pdf: Blankett för ansökan till korttidstillsyn Pdf, 190.4 kB. (Pdf, 190.4 kB)

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Skolmåltid och kost

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsoteam för Sanda grundsärskola består av:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog

Kopplat till vårt elevhälsoteam finns även skolpsykolog och skolläkare.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2021/2022

 • Höstterminen 2021: 23 augusti-21 december
 • Vårterminen 2022: 10 januari-17 juni

Lovdagar 2021/2022

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 15
 • Lovdagar: 27 maj

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Sanda grundsärskola 7-9
Birkagatatan 42
561 33 Huskvarna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Korttidstillsyn

 • Telefon 036-10 26 15

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Florence Rådefjäll

036-10 55 62

Bitr. rektor

Linn Åhman

036-10 25 05

Specialpedagog

Pernilla Malmqvist

036-10 72 67

Kurator

Andreas Hovbäck

036-10 72 62

Skolsköterska

Malin Strandner

036-10 65 85

Lärare mot fritidshem

Bo PetterssonLisa Florin Lindberg

036-10 26 15

036-10 26 15

Kökschef

Fatima Abbas

036-10 57 36

Vaktmästare

Magnus Lantz

036-10 65 74

Skolexpedition

Ingela AnderssonLinda Nilsson

036-10 72 63

036-10 64 11

GRS D


036-10 65 05

GRS E


036-10 66 89

GRS F


036-10 72 67

GRS G


036-10 66 06