search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl., i Bottnaryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 30 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bottnaryds Prästgård 1:52 m.fl. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medför ca 1000 m2 byggnadsarea, ca 30 nya lägenheter. Bostäderna planeras bli hyresrätter.

Detaljplanen har varit ute på samråd och arbetet fortsätter nu att göra en samrådsredogörelse och ställa ut planen för granskning.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
Granskning: Kvartal 2, 2020
>> Samråd: 6 november 2019 - 6 januari 2020


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 226.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 70.8 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Maria Persson

036-10 50 00

Översiktskarta