search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Preussen 20 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 16 november 2017 om positivt planbesked för Preussen 20 i Jönköping.

Ansökan avser ändring av nuvarande markanvändning och möjliggöra bostadsbebyggelse i 3-8 våningar.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta