search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Öggestorp 3:1 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 februari 2018 om positivt planbesked för Öggestorp 3:1 .

Ansökan avser att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 1, 2021
Samråd: Kvartal 3, 2021

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta