search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Preussen 20 i Jönköping

Syfte till detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning och möjliggöra bostadsbebyggelse i kvartersstruktur.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
Samråd: Kvartal 3, 2021

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta