search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 om positivt planbesked för Runstaven 1.

Ansökan avser att upphäva fastighetsindelande bestämmelser i gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning samt byggnation av ett bostadshus på respektiver fastighet.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 4, 2021
Samråd: Kvartal 2-3, 2021

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Felicia Wilen

036- 10 50 00


Översiktskarta