search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Preussen 20, Bäckalyckan, i Jönköping

Här hittar du infromation om förslaget till en ny detaljplan för fastigheten Preussen 20 som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Preussen 20. Detaljplanens syfte är att ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra bostadsbebyggelse i kvartersstruktur. Trots att bostäder är det huvudsakliga syftet med detaljplanen ska bottenvåningar förberedas för att kunna omvandlas till centrumändamål, till exempel butik eller café.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 24 februari 2022

Aktuella handlingar

BiIagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta