search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Samset 1:1 (etapp 4), Jönköpings kommun

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och fortsatt utveckling av bostadsområdet Samset.

Området finns sen tidigare med i ett planprogram som är framtaget för området och är en fortsatt utveckling av bostadsområdet Samset.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
Samråd: Kvartal 1, 2022


Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin 

036-10 50 00


Översiktskarta