search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplan för Råslätts IP, Råslätt.

Detaljplanens syfte är att anpassa planen till befintliga förhållanden samt utöka byggrätten för framtida idrottsändamål.

Råslätts idrottsplats, som började byggas 1971, har två fotbollsplaner, en konstfrusen bandybana samt en anläggning för friidrott. Vissa utbyggnader har skett i strid mot planen t.ex. den östra fotbollsplanen medan andra delar inte nyttjats. Den genomkorsande GC-vägen, väster om idrottsplatsen, har medfört svårigheter att nyttja detta område. Idrottsanläggningen är lätt tillgänglig för närboende på Råslätt. För övriga användare gäller i huvudsak angöring med bil. I samband med matcher är parkeringsbehovet stort. Idag nyttjas anslutningsvägen (gamla Värnamovägen) för parkering.


Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Christian Bruhn

036- 10 50 00


Översiktskarta