Kommande (vilande) detaljplanearbete för Rosenlunds Herrgårdspark, Jönköping

Här hittar du information om det kommande arbetet med att ändra planen för Rosenlunds herrgårdspark.

Planförslaget innebär att Rosenlunds herrgårdspark skall var parkmark det vill säga gamla gällande byggrätter tas bort från dessa områden. Dessutom införs bevarande och skyddsbestämmelser på byggnaderna vid Rosenlunds herrgård. Planförslaget innebär att
Q-områden kan avstyckas som egna fastigheter, allmänhetens tillträde säkerställs genom
x-beteckning runt byggnaderna.

Planen togs fram i syfte att herrgården skulle säljas men efter beslut att behålla fastigheten inom Jönköpings kommuns ägor antogs aldrig planen av kommunfullmäktige. Dock ska planen fortfarande antas men man vill justera lite i planförslaget och kommer därför att besluta om en ny granskning och ett nytt antagande.

Planarbetet är pausat och beräknas att återupptas med ny granskning under 2022.

Tidplan

Laga kraft: 2022
Antagande: 2022
Granskning 2: 2022
Utställning (granskning 1): 2009
Samråd: 7 maj -22 augusti 2008Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: