search
Sök
menu
Meny

Kommande (vilande) detaljplanearbete för Rosenlunds Herrgårdspark, Jönköping

Syfte med planen är att planlägga Rosenlunds Herrgårdspark till park samt ta bort gamla, gällande, byggrätter. Dessutom införs bevarande och skyddsbestämmelser.

Planförslaget innebär att Rosenlunds herrgårdspark skall var parkmark det vill säga gamla gällande byggrätter tas bort från dessa områden. Dessutom införs bevarande och skyddsbestämmelser på byggnaderna vid Rosenlunds herrgård. Planförslaget innebär att
Q-områden kan avstyckas som egna fastigheter, allmänhetens tillträde säkerställs genom
x-beteckning runt byggnaderna.

Planen togs fram i syfte att herrgården skulle säljas men efter beslut att behålla fastigheten inom Jönköpings kommuns ägor antogs aldrig planen av kommunfullmäktige. Dock ska planen fortfarande antas men man vill justera lite i planförslaget och kommer därför att besluta om en ny granskning och ett nytt antagande.

Planarbetet är pausat och beräknas att återupptas med ny granskning under 2022.

Tidplan

Laga kraft: 2022
Antagande: 2022
Granskning 2: 2022
Utställning (granskning 1): 2009
Samråd: 7 maj -22 augusti 2008Tidigare handlingar

Godkännande i stadsbyggnadsnämnden

Plankarta (pdf, 731.6 kB)

Planbeskrivning (pdf, 6.7 MB)

Utlåtande (pdf, 42.4 kB)

Samrådsredogörelse 1 (planprogram) (pdf, 78.3 kB)

Samrådsredogörelse 2 (detaljplan) (pdf, 66.1 kB)

Beslut om godkännande i stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster

Utställning (granskning 1)

Planbeskrivning (pdf, 8 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 61.3 kB)

Samråd

Plankarta (pdf, 902.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 20.3 MB)

Planprogram (pdf, 12.9 MB)

Samrådsredogöresle från planprogram (pdf, 1.6 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta