Ändring av detaljplan för Räven 18, Jönköping

Här hittar du information om arbete med att ändra detaljplanen för fastighet Räven 18, som genom förtätning ska ge fler bostäder.

Ansökan avser att möjliggöra förtätning genom att öka tillåtet antal våningar.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2024
Antagande: Kvartal 2, 2024
Granskning: Kvartal 1, 2024
Samråd: Kvartal 3, 2023

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Samuel Oskarsson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: