search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Sandagymnasiet 1, Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2019 om positivt planbesked för Sandagymnasiet 1, Huskvarna.

Ansökan avser en planändring med hänsyn till byggnadshöjd för att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta