search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Unionen 2 och 14, Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 november 2018 om positivt planbesked för Unionen 2 och 14.

Ansökan avser att för Union 2 ändra användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksmahet, centrumverksamhet och kontor samt tillkommande byggnadsyta genom 5 våningar. För Union 14 ändrad användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, centrumverksmahet och kontor.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta