search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1, Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2019 om positivt planbesked för Sandagymnasiet 1, Huskvarna.

Ansökan avser en planändring med hänsyn till byggnadshöjd för att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
Samråd: Kvartal 2, 2020

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 50 00

Översiktskarta