search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Union 2 och 14, Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 november 2018 om positivt planbesked för Unionen 2 och 14.

Ansökan avser att för Union 2 ändra användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksmahet, centrumverksamhet och kontor samt tillkommande byggnadsyta genom 5 våningar. För Union 14 ändrad användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, centrumverksmahet och kontor.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
Samråd: Kvartal 1, 2021


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036- 10 50 00


Översiktskarta