search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1, (Huskvarna Högstadium)

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Sandagymnasiet 1 som ska möjliggöra för byggnation av bl.a. ny skolbyggnad.

Den nya skolbyggnaden föreslås placeras i fastighetens norra del utmed Birkagatan. Problematik med buller på skolgården gör det även aktuellt att föreslå ett bullerskydd utmed Öxnehagaleden. Detaljplanen utgör tillsammans med västerliggande Valplatsen-fastigheterna ett större område som på sikt kommer få en ny karaktär.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 10 februari 2022 och fick laga kraft 10 mars 2022.

Tidplan:

>> Laga kraft: 10 mars 2022
Antagande: 10 februari 2022
Granskning: 6 oktober - 9 november 2021
Samråd: 10 december 2020 - 29 januari 2021


Aktuella handlingar

Bilagor till granskning

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 50 00

Översiktskarta