search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Jupiter 7, Jönköping

Här hittar du information om det arbetet som pågår med att ta fram detaljplan för fastigheten Jupiter 7.

Ansökan avser att möjliggöra för förtätning och byggnation av ytterligare ett flerbostadshus inom fastigheten.

Planarbetet är påbörjat men i ett tidig skede.

Stadsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 15 novemner 2018.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2024
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Malin Andersson

036- 10 50 00


Översiktskarta