search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Jupiter 7, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 november 2018 om positivt planbesked för Juptier 7.

Ansökan avser att möjliggöra för förtätning och byggnation av ytterligare ett flerbostadshus ino mfastigheten.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta