Projekteringsunderlag vid ny- och ombyggnationer av kommunens fastigheter

Projekteringsanvisningar och Cad-krav för nedladdning. För byggprojektledare, projektörer och entreprenörer till ny- och ombyggnationer av Jönköpings kommuns fastigheter.

Projektanvisningar för bygg- och teknikinstallationer

Projektanvisningar för utemiljö

Cad-krav specifikation med leveransinformation

Cad-krav specifikation med leveransinformation. Anvisningarna gäller vid inleverans av dokument till tekniska kontoret för producerade ny- eller ombyggnationsprojekt i Jönköpings kommun.

Senast granskad/publicerad: