search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Flahult 2:328 i Norrahammar

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2016 om positivt planbesked för Flahult 2:328 i Norrahammar

Ansökan avser flerbostadshus.

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen ca 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta