search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Flahult 2:328 i Norrahammar

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: Kvartal 1, 2021


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Felicia Wilen

036-10 50 00


Översiktskarta