search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Övermannen 20 m.fl.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av förvaltningsbyggnad samt bostäder.

Fastigheterna som berörs av detaljplanen ägs av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem och Jönköpings kommun. I detaljplanearbetet ska man utreda av var det kan bli lämpligt att placera bland annat en förvaltningsbyggnad samt bostäder.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 1, 2022
Samråd: Kvartal 3, 2021

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00


Översiktskarta