search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl.

Planens huvudsakliga syfte att försätta utveckla Hedenstorp som ett nav för verksamheter och industri.

Planförslaget reglerar områdets fysiska utformning, markdisposition, trafikförsörjning, och beaktar markanvändning och konsekvenser i stort. Planförslaget ska medverka till följande mål:

  • Nya byggrätter för verksamheter
  • Effektiv och trafiksäker angöring
  • Skapa en västlig angöring och parkering till vattenledningsparken för rekreation och friluftsliv
  • Säkerställa en för området god stads- och landskapsbild. Stärka Jönköpings stadsbild genom gestaltningsprinciper kring och invid verksamheter. Uppmärksamma landskapsbilden från omkringliggande vägar med fokus på rv40.


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 20 juli - 1 okt 2018


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 7.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 79.8 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mats Davidsson

036-10 50 00


Översiktskarta