search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Flahult 2:328 i Norrahammar

Fem huskroppar samt gårdshus i mitten av området.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 2:328 m.fl. Planområdet består av fastigheterna Flahult 2:328 och Flahult 2:343 som ligger i Flahult, Norrahammar. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328 samt att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 för att anpassa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Planförslaget möjliggör för cirka 20 nya radhus.


Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Oktober, 2021
>> Samråd: 31 mars - 21 maj 2021


Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 389.5 kB)

Planbeskrivning (pdf, 28.7 MB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 82.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 12.7 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Felicia Wilen

036-10 50 00


Översiktskarta