search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Flahult 2:328 i Norrahammar

Fem huskroppar samt gårdshus i mitten av området.

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för fastigheten Flahult 2:238 som ska möjliggöra för bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 2:328 m.fl. Planområdet består av fastigheterna Flahult 2:328 och Flahult 2:343 som ligger i Flahult, Norrahammar. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328 samt att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 för att anpassa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Planförslaget möjliggör för cirka 20 nya radhus.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 31 mars - 21 maj 2021

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Matilda Eriksson

036-10 50 00


Översiktskarta