Ändring av detaljplan för Tranan 9 m.fl., Jönköping

Här hittar du information om arbetet att ändra detaljplanen för fastighet Tranan 9.

Ansökan avser att upphäva fastighetsbestämmande indelning.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: