search
Sök
menu
Meny

Kommande ändring av detaljplan för Tranan 9 m.fl., Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2021 om positivt planbesked för Tranan 9, Jönköping.

Ansökan avser att upphäva fastighetsbestämmande indelning.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 0,5-1 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta