search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl, etapp 3 Strandängen, Jönköpings kommun.

Flygvy över Strandängen, illustration.

Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrumverksamhet, vård samt skol- och förskoleverksamhet.
Nu pågår arbetet med etapp 3.

Arbetet med en tredje etapp för Strandängen är påbörjat. Fastigheten Kortebo 4:9 m.fl ligger på den västra sidan om Vättern, öster om Kotrebovägen mot Bankeryd samt avgränsas i norr av Ek­lundshovs koloniområde. Planområdet är beläget cirka 5 km nord­väst om Jönköpings centrum.

Tidplan för etapp 3

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
Antagande: Kvartal 4, 2019
Granskning: Kvartal 3, 2019
>> Samråd: 2017-09-06–2017-11-01


Detaljplanen för etapp 2 fick laga kraft 29 november 2018.


Bilagor

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar etapp 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 35.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 32.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 8 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 29.1 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

 

Översiktskarta