Kommunala utredningar och rapporter

Illustration av papper med en lista som bockats av och en penna bredvid pappret.

Här finns ett urval av de rapporter som stadskontorets utredningsenhet har tagit fram.

En del rapporter tas också fram på uppdrag från kommunledning, kommunstyrelse, nämnder eller förvaltningar.

I nyhetsbrevet "Jönköping i siffror" kan du läsa om kommande och publicerade rapporter och utredningar. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet "Jönköping i siffror"

Senast granskad/publicerad: