search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan för Rosenlund 2:1

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en ny- eller ombyggnation av Rosenlundsbadet.

Arbetet med ändringen av detaljplanen är i ett tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Samråd: Kvartal 1, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036-10 50 00


Översiktskarta