Ändring av detaljplan för Rosenlund 2:1 (Rosenlundsbadet)

Här hittar du information arbetet med ny detaljplan på fastigheten Rosenlund 2:1 som ska möjliggöra för byggnation av nytt badhus.

Arbetet med ändringen av detaljplanen är i ett tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036-10 50 00


Översiktskarta