search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 5) inom stadsdelen Kungsängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 140 bostäder inom sista etappen på Kungsängen.

Etapp 5 är sista etappen för att färdigställa bostadsområdet Kungsängen. Gällande kvarter ska markanvisas.

Tidplan

Laga kraft:Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 1, 2022
Samråd: 24 juni -13 september 2013


Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivning
Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 9.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 3

Plankarta Pdf, 991 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 991 kB)

Planbeskrivning Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.2 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 67.7 kB)

Antagandehandlingar etapp 1

Plankarta Pdf, 575.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 575.5 kB)

Planbeskrivning Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.6 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 84.2 kB)

Antagandehandlingar etapp 2

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivning Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 68.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 68.7 kB)

Antagandehandlingar etapp 3

Plankarta Pdf, 989.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 989.9 kB)

Planbeskrivning Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.8 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 62.3 kB)

Granskningshandlingar etapp 4

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningshandlingarna för etapp 4 går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Antagande etapp 4

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00