search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Fagerslätt östra (etapp 2), Huskvarna, Jönköpings kommun

Här hittar du information om arbetet med detaljplan på del Fagerslätt Östra,, etapp 2, som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Området är utpekat som ett exploateringsområde för bostäder.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
Samråd: Kvartal 3, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036- 10 50 00


Översiktskarta