search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Horstorp 1:2 (norra) i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 24 augusti 2017 om positivt planbesked för Horstorp 1:2 i Bankeryd.

Ansökan avser att utöka pensionatverksamheten samt stycka av ett antal tomter för bostadsbyggnation.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
Samråd: Kvartal 2, 2021

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00

 

Översiktskarta