search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Kortebo 4:9 och 3:1, Kortebo

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 augusti 2020 om positivt planbesked för del av Kortebo 4:9 och 3:1.

Ansökan avser att möjliggöra rivning av befintlig panncentral och nybyggnation av lokaler för service och handel.

Arbetet med detaljplanen är påbörjad men är i ett tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Samråd: Kvartal 1, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta