search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Vårdaren 8, Rosenlund, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 om positivt planbesked för Vårdaren 8.

Ansökan avser ändring av befintlig markanvändning för att möjliggöra nybyggnation av 340 bostadslägenheter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta