search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Vårdaren 8, Rosenlund, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 om positivt planbesked för Vårdaren 8.

Ansökan avser ändring av befintlig markanvändning för att möjliggöra nybyggnation av 340 bostadslägenheter.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 1, 2023
Granskning: Kvartal 3-4, 2022
Samråd: Kvartal 2, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036- 10 50 00


Översiktskarta