search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hedenstorp 1:2 och 1:4, Skogslund.

Syftet med detaljplanen är att undersöka om aktuellt markområde är lämpligt att använda som verksamhetsområde.

Arbetet med detaljplanen är påbörjad men i tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2 , 2022
Granskning: Kvartal 1, 2022
Samråd: Kvartal 3, 2021

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036-10 50 00


Översiktskarta